Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Tin đào tạo

Ngày 21 Tháng 8, 2017

Kỹ năng mềm cho sinh vien lớp Dược C - ĐH Thành Đô

Kỹ năng cứng phải thật mềm Kỹ năng mềm phải thật cứng Nhằm giúp các bạn sinh viên bổ sung thêm cho mình những "kỹ năng mềm" thiết yếu.Trường Đại học Thành Đô phối hợp với Tâm Việt Group đào tạo "Kỹ năng mềm" cho toàn bộ sinh viên của trường. Bắt đầu từ ngày 7/8/2017 tại Trường Đại học Thành Đô - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 19 Tháng 8, 2017

Chương trình Nâng cao năng lực và quản lý lãnh đạo cho cán bộ khu tổ hợp Thái An Riverside - Phú Thọ

"Lãnh đạo - Tạo gương" những con người đứng đầu trong bộ máy lãnh đạo và quản lý luôn là những người mong mỏi sự tiến bộ và đi lên của một công ty. Chính vì vậy, họ luôn mong muốn học hỏi trau dồi kiến thức cho mình nhiều hơn bất cứ điều gì.

Ngày 19 Tháng 8, 2017

Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Dịch vụ khách hàng tại khu tổ hợp Thái An Riverside - Phú thọ

Ngày nay khách hàng được xem như một vị "nữ hoàng" kiêu sa, luôn mong muốn và chọn lựa cho mình sự phục vụ tốt nhất, tin tưởng và thân thiện nhất. Nữ hoàng chính là người trả lương cho công ty và chính những nhân viên làm việc tại đó. Vì vậy, không những mang sản phẩm tốt tới khách hàng mà cần mang tới cho khách hàng sự lựa chọn và dịch vụ tốt điều đó là chiến lược không thể thiếu với mô hình dịch vụ của công ty.

Ngày 17 Tháng 8, 2017

Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ khách hàng cho công ty Diebold Nixdorf

"Khách hàng là nữ hoàng", Vị nữ hoàng đỏng đảnh, kiêu sa luôn mong muốn được phục vụ tốt nhất, thân thiện nhất. Nữ hoàng chính người trả lương cho công ty. Do vậy, không những mang đến chất lượng dịch vụ và những sản phẩm tốt nhất mà mỗi công ty cần có chiến lược riêng đối với khách hàng.

Ngày 17 Tháng 8, 2017

Kỹ năng mềm cho Tân sinh viên Đại học Thành Đô - Lớp F

Đa số các trường Đại học thường chỉ tập trung dạy cho sinh viên những kiến thức chuyên môn - kỹ năng cứng mà không để ý đến tầm quan trọng của kỹ năng mềm. Tuy nhiên với Đại học Thành Đô thì có một sự dịch chuyển đó là sinh viên sẽ được học Kỹ năng mềm ngay từ khi bắt đầu vào trường.

Ngày 17 Tháng 8, 2017

Kỹ năng mềm dành cho sinh viên Đại học Thành Đô_Lớp khối kỹ thuật (Lớp C)

Kỹ năng cứng phải thật mềm Kỹ năng mềm phải thật cứng Nhằm giúp các bạn sinh viên bổ sung thêm cho mình những "kỹ năng mềm" thiết yếu.Trường Đại học Thành Đô phối hợp với Tâm Việt Group đào tạo "Kỹ năng mềm" cho toàn bộ sinh viên của trường. Bắt đầu từ ngày 7/8/2017 tại Trường Đại học Thành Đô - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 17 Tháng 8, 2017

Kỹ năng mềm dành cho sinh viên Đại học Thành Đô_Lớp Dược A

Kỹ năng cứng phải thật mềm Kỹ năng mềm phải thật cứng Nhằm giúp các bạn sinh viên bổ sung thêm cho mình những "kỹ năng mềm" thiết yếu.Trường Đại học Thành Đô phối hợp với Tâm Việt Group đào tạo "Kỹ năng mềm" cho toàn bộ sinh viên của trường. Bắt đầu từ ngày 7/8/2017 tại Trường Đại học Thành Đô - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 17 Tháng 8, 2017

Hiệu quả công việc (Kỹ năng mềm - Quyền năng mềm)

Năng lực của con người được đánh giá trên cả 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong đó kiến thức chiếm 0,5, kỹ năng chiếm 2,0, thái độ chiếm 7,5. “Kỹ năng mềm phải thật cứng - Kỹ năng cứng phải thật mềm” . Kỹ năng cứng chỉ dùng trong công việc, tại nơi làm việc, trong thời gian làm việc. Còn kỹ năng mềm thì được dùng mọi lúc, mọi nơi, suốt đời, cho mọi người, cho chính mình. Đơn giản, kỹ năng cứng như việc đi xe máy, ta chỉ dùng rất ít. Còn kỹ năng giao tiếp lúc nào ta cũng phải dùng,

Ngày 12 Tháng 8, 2017

Kỹ năng mềm - Khoa dược hệ liên thông, đại học Thành Đô.

Đa số các trường Đại học thường chỉ tập trung dạy cho học viên những kiến thức chuyên môn - kỹ năng cứng mà không để ý đến tầm quan trọng của kỹ năng mềm. Tuy nhiên với Đại học Thành Đô thì có một sự dịch chuyển đó là học viên sẽ được học Kỹ năng mềm ngay từ khi bắt đầu học.

Ngày 9 Tháng 8, 2017

Chương trình "Học Giỏi Không khó" Edulight Xuân Mai - Hà Nội.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc chăm sóc và giáo dục trẻ em, bồi dưỡng các em trở thành công dân tốt của đất nước là một công việc vô cùng quan trọng.


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook