Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Diễn giả

Ngày 16 Tháng 10, 2017

Tiến sĩ Phan Quốc Việt

Ngày 16 Tháng 10, 2017

Phạm Đức Định

Phó Tổng Giám đốc

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Vũ Văn Chức

Phó Tổng Thứ Nhất, Tổng Biên Tập

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Nguyễn Trọng Minh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Lưu Anh Chức

Phó Tổng Giám Đốc

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Trần Vân Anh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Nha Trang

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Lê Trọng Hòa

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Hưng Yên

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Long Văn Tạo

Phó GĐ Tâm Việt Group - GĐ Tâm Việt chi nhánh Tâm Việt Đắk Lắk

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Vũ Thị Lan Hương

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Bùi Thu Vĩnh

Phó giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook