Đào tạo doanh nghiệp Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình

Diễn giả

Ngày 20 Tháng 7, 2017

Tiến sĩ Phan Quốc Việt

Ngày 20 Tháng 7, 2017

Lê Thanh Huyền

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ngày 20 Tháng 7, 2017

Trần Ngọc Thêm

Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng đào tạo

Ngày 20 Tháng 7, 2017

Phạm Đức Định

Phó Tổng giám đốc

Ngày 20 Tháng 7, 2017

Vũ Văn Chức

Phó Tổng Thứ Nhất, Tổng Biên Tập

Ngày 20 Tháng 7, 2017

Vũ Thị Lan Hương

Ngày 18 Tháng 8, 2016

Lưu Anh Chức

Phó Tổng Giám Đốc

Ngày 18 Tháng 8, 2016

Vũ Kiên Trung

Giám đốc Tâm Việt Hà Nội

Ngày 18 Tháng 8, 2016

Nguyễn Trọng Minh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

Ngày 18 Tháng 8, 2016

Trần Vân Anh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Nha Trang


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook