Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Diễn giả

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Tiến sĩ Phan Quốc Việt

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Lê Thanh Huyền

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Trần Ngọc Thêm

Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng đào tạo

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Phạm Đức Định

Phó Tổng giám đốc

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Vũ Văn Chức

Phó Tổng Thứ Nhất, Tổng Biên Tập

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Vũ Kiên Trung

Giám đốc Tâm Việt Hà Nội

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Nguyễn Trọng Minh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Lưu Anh Chức

Phó Tổng Giám Đốc

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Trần Vân Anh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Nha Trang

Ngày 24 Tháng 7, 2017

Lê Trọng Hòa

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Hưng Yên


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook