Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Diễn giả

Ngày 24 Tháng 7, 2019

Tiến sĩ Phan Quốc Việt

Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập

Ngày 24 Tháng 7, 2019

Vũ Văn Chức

Tổng Giám Đốc

Ngày 24 Tháng 7, 2019

Phạm Tiến Dũng

Phó Tổng Giám Đốc - Giám Đốc Truyền Thông

Ngày 24 Tháng 7, 2019

Nguyễn Văn Mạnh

Giám Đốc Tâm Việt Hà Nội

Ngày 29 Tháng 3, 2018

Nguyễn Trọng Minh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

Ngày 29 Tháng 3, 2018

Lưu Anh Chức

Phó Tổng Giám Đốc

Ngày 29 Tháng 3, 2018

Trần Vân Anh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Nha Trang

Ngày 29 Tháng 3, 2018

Lê Trọng Hòa

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Hưng Yên

Ngày 29 Tháng 3, 2018

Bùi Thu Vĩnh

Phó giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

Ngày 29 Tháng 3, 2018

Phạm Thị Trang

Tác Giả