Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Sứ mệnh, Tầm nhìn,...

 
Với niềm đam mê và khát khao thực hiện sứ mệnh cao cả, Tâm Việt đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm, sóng gió nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình.
Tuyên bố sứ mệnh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tâm Việt và cũng là hình ảnh của Tâm Việt trong tâm trí tất cả các thành viên và công chúng.


TUYÊN BỐ SỨ MỆNH TÂM VIỆT


Sứ mệnh

Giáo dục, đào tạo giúp mọi người tự lãnh đạo tạo dựng nhân hiệu, đam mê khai sáng tiềm năng, khẳng định tài năng, phụng sự kiệt xuất, giàu sang vinh quang, hạnh phúc thành đạt

Tầm nhìn

Tạo dựng trường phái giáo dục mạnh nhất thế giới lưu danh muôn đời, trường phái Tâm Việt - XH chia sẻ dạy và học, giúp mọi người tự lãnh đạo tạo dựng nhân hiệu, đam mê khai sáng tiềm năng, khẳng định tài năng, phụng sự kiệt xuất, giàu sang vinh quang, hạnh phúc thành đạt

Giá trị cốt lõi

- Hạnh phúc phụng sự
- Yêu thương, Kỷ cương 
- Thiết kế, Hệ thống
- Giản dị, Lưu truyền
- Cùng thể hiện tiến bộ

Slogan

Làm Tâm người Việt sáng hơn
Nâng Tầm người Việt cao hơn

Chú
 
Quyền năng mềm

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook