Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Các chương trình đào tạo cơ bản

Ngày 29 Tháng 2, 2024

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Đây là các khóa đào tạo cơ bản hiện có ở Tâm Việt. Chúng tôi có đủ năng lực để thiết kế các khóa riêng biệt theo yêu cầu của đối tác