Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Cách chữa trị truyền thống

Ngày 30 Tháng 10, 2023

Cách chữa trị truyền thống

Theo CDC US có nhiều phương pháp để điều trị (treatment) tự kỷ. Nổi bật và lâu nhất là phương pháp Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng - Applied Behavior Analysis (ABA) lâu đời nhất và ứng dụng rộng rãi nhất, nhưng vẫn chưa có phương pháp thật hiệu quả.