Kỹ năng sinh tồn 2017 Học kỳ Quân đội Tâm Việt 2017 Kỹ năng sống học sinh Đào tạo doanh nghiệp Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình

Cùng ngẫm

Ngày 31 Tháng 3, 2017

Thực hành kỹ năng sống giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng & định hướng nghề nghiệp

“Trên thế giới, tỷ lệ trẻ được phát hiện và chuẩn đoán tự kỷ tăng một cách đáng kể. Trước đây tỷ lệ này là 1 trên 1.000 thì nay ở Mỹ đã tăng lên 1 trên 68 (http://suckhoe.vnexpress.net/). Rõ ràng với tốc độ phát triển của Internet, smartphone & CMCN4 thì hoạt động tay chân và giao tiếp trực diện người với người càng ít đi, khả năng tự kỷ & trầm cảm ngày càng lớn hơn rất nhiều. Đây là một thực trạng đáng báo động. “Tương lai nào cho con”? Làm thế nào để hòa nhập cộng đồng & định hướng nghề nghiệp

Ngày 11 Tháng 4, 2016

TS. Phan Quốc Việt

Kiên Định Đến Cùng - Chết Cũng Lết Đến Đích

Ngày 11 Tháng 4, 2016

Báu Vật Dành Cho Con

Ngày 11 Tháng 4, 2016

Sống Cống Hiến Từ Trong Ra

Ngày 11 Tháng 4, 2016

Giáo Dục Từ ABC Đến DE

Ngày 11 Tháng 4, 2016

Kỹ Năng "Rèn Kỹ Năng"


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook