Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 27/05/2024 đến 02/06/2024

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

27/05/2024

Thứ ba

28/05/2024

Thứ tư

29/05/2024

Thứ năm

30/05/2024

Thứ sáu

31/05/2024

Thứ bảy

01/06/2024

Chủ nhật

02/06/2024