Kỹ năng sinh tồn 2017 Học kỳ Quân đội Tâm Việt 2017 Kỹ năng sống học sinh Đào tạo doanh nghiệp Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

19/06/2017

05:30' AM Kỹ năng Sinh tồn - Đợt 2 Giảng viên Tâm Việt Học sinh Từ 08 - 16 tuổi Côn Sơn - Hải Dương 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
05:30' AM Học kì Quân đội _Đợt 2 Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 10 - 16 tuổi Hòa Bình 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống học sinh Hương VTL Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
08:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học Chức VV, Nga NT, Tú MC Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Kĩ năng sống tự lập Định PĐ, Lộc NTH, Minh TTT Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng sống Tâm Việt Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 06 - 16 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng Tư duy sáng tạo và học tập hiệu quả Hoa NTQ , Anh NTL Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng sống cho giáo viên Hương VTL,Thảo LT Trường tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1 tháng Đang xếp lịch Views
Thứ ba

20/06/2017

05:30' AM Kỹ năng Sinh tồn - Đợt 2 Giảng viên Tâm Việt Học sinh Từ 08 - 16 tuổi Côn Sơn - Hải Dương 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
05:30' AM Học kì Quân đội _Đợt 2 Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 10 - 16 tuổi Hòa Bình 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống học sinh Hương VTL Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
08:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học Chức VV, Nga NT, Tú MC Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng sống Tâm Việt Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 06 - 16 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng Tư duy sáng tạo và học tập hiệu quả Hoa NTQ , Anh NTL Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng sống cho giáo viên Hương VTL,Thảo LT Trường tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1 tháng Đang xếp lịch Views
06:30' PM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống Thêm TN Trung tâm ngoại ngữ Tin học trực thuộc Sở giáo dục tỉnh Điện Biên TP. Điện Biên 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ tư

21/06/2017

05:30' AM Kỹ năng Sinh tồn - Đợt 2 Giảng viên Tâm Việt Học sinh Từ 08 - 16 tuổi Côn Sơn - Hải Dương 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
05:30' AM Học kì Quân đội _Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 10 - 16 tuổi Hòa Bình 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống học sinh Hương VTL Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
08:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học Chức VV, Nga NT, Tú MC Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng sống Tâm Việt Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 06 - 16 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng Tư duy sáng tạo và học tập hiệu quả Hoa NTQ , Anh NTL Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang xếp lịch Views
08:00' AM Kỹ năng sống tự lập Trung VK, ThànhLT Cộng đồng Nhà thiếu nhi tỉnh Long An 1 ngày Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng sống cho giáo viên Hương VTL,Thảo LT Trường tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1 tháng Đang xếp lịch Views
06:30' PM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống Thêm TN Trung tâm ngoại ngữ Tin học trực thuộc Sở giáo dục tỉnh Điện Biên TP. Điện Biên 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ năm

22/06/2017

05:30' AM Học kì Quân đội _Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 10 - 16 tuổi Hòa Bình 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
05:30' AM Kỹ năng Sinh tồn - Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh Từ 08 - 16 tuổi Côn Sơn - Hải Dương 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống học sinh Hương VTL Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
08:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học Chức VV, Nga NT, Tú MC Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng sống Tâm Việt Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 06 - 16 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng Tư duy sáng tạo và học tập hiệu quả Hoa NTQ , Anh NTL Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang xếp lịch Views
08:00' AM Kỹ năng sống tự lập Trung VK, ThànhLT Cộng đồng Nhà thiếu nhi tỉnh Long An 1 ngày Đang xếp lịch Views
08:30' AM Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ khách hàng Huyền LT Thẩm mỹ viện Chambeautymedi B16, đô thị Pandora, Triều Khúc, Thanh Xuân, HN 1 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
02:00' PM Kỹ năng sống cho giáo viên Hương VTL,Thảo LT Trường tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1 tháng Đang xếp lịch Views
06:30' PM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống Thêm TN Trung tâm ngoại ngữ Tin học trực thuộc Sở giáo dục tỉnh Điện Biên TP. Điện Biên 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ sáu

23/06/2017

05:30' AM Học kì Quân đội _Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 10 - 16 tuổi Hòa Bình 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
05:30' AM Kỹ năng Sinh tồn - Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh Từ 08 - 16 tuổi Côn Sơn - Hải Dương 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống học sinh Hương VTL Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
08:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học Chức VV, Nga NT, Tú MC Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng sống Tâm Việt Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 06 - 16 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng Tư duy sáng tạo và học tập hiệu quả Hoa NTQ , Anh NTL Học sinh 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5 ngày Đang xếp lịch Views
08:00' AM Kỹ năng sống tự lập Trung VK, Thành LT Cộng đồng Nhà thiếu nhi tỉnh Long An 1 ngày Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng sống cho giáo viên Hương VTL,Thảo LT Trường tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1 tháng Đang xếp lịch Views
06:30' PM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống Thêm TN Trung tâm ngoại ngữ Tin học trực thuộc Sở giáo dục tỉnh Điện Biên TP. Điện Biên 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ bảy

24/06/2017

05:30' AM Học kì Quân đội _Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 10 - 16 tuổi Hòa Bình 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống học sinh Hương VTL Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
08:00' AM Kỹ năng sống tự lập Trung VK, Thành LT Cộng đồng Nhà thiếu nhi tỉnh Long An 1 ngày Đang xếp lịch Views
01:30' PM Kỹ năng mềm Huyền LT Xi măng Hoàng Mai Đà Nẵng 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
06:30' PM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống Thêm TN Trung tâm ngoại ngữ Tin học trực thuộc Sở giáo dục tỉnh Điện Biên TP. Điện Biên 5 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
Chủ nhật

25/06/2017

05:30' AM Kỹ năng Sinh tồn - Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh Từ 08 - 16 tuổi Côn Sơn - Hải Dương 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
05:30' AM Học kì Quân đội _Đợt 3 Giảng viên Tâm Việt Học sinh từ 10 - 16 tuổi Hòa Bình 10 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:00' AM Kỹ năng sống tự lập Trung VK, Thành LT Cộng đồng Nhà thiếu nhi tỉnh Long An 1 ngày Đang xếp lịch Views

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook