Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 21/08/2017 đến 27/08/2017

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

21/08/2017

07:30' AM Kỹ năng mềm cho tân sinh viên Ngành Dược - 45 tiết Trung VK Lớp dược A Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ ba

22/08/2017

02:30' PM Kỹ năng mềm cho đội ngũ Chăm sóc khách hàng Trường Đại học Thành Đô Huyền LT Đại học Thành Đô Toàn nhà A, Tầng 2, Đại học Thành Đô 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ tư

23/08/2017

07:30' AM Kỹ năng mềm cho tân sinh viên Khối ngành Dược - 45 tiết Định PĐ Lớp Dược C Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng mềm cho tân sinh viên Khối ngành Dược - 45 tiết Linh CN Lớp F Phòng 406C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
08:00' AM Kỹ năng Thuyết trình Lớp 10 Tạo LV Trường THPT Tư thục Bình Minh Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội, QL32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
00:30' PM Kỹ năng mềm cho tân sinh viên Khối ngành Kỹ thuật - 45 tiết Nga PT, Tạo LV Khối ngành Kỹ thuật Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ năm

24/08/2017

07:30' AM Kỹ năng mềm cho tân sinh viên Khối ngành Kinh tế - 45 tiết Định PĐ Lớp Ngành Kinh tế Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ sáu

25/08/2017

07:30' AM Kỹ năng mềm cho tân sinh viên Ngành Dược - 45 tiết Nga PT Lớp dược B Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ bảy

26/08/2017

07:30' AM Thi Kết thúc học phần Kỹ năng mềm Lớp Dược Liên thông Giảng viên Tâm Việt C16H K14, C16M K14, D216E K9, C16K K14, D216D K9 - Tầng 4 nhà B - Phòng máy tính số 5 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng mềm cho sinh viên Liên thông Cao đẳng, đại học Thành Đô - 30 tiết Giảng viên Tâm Việt Lớp C16M K14, D216E K9 Phòng 701C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
09:00' AM Khát vọng để Vươn ra biển lớn Định PĐ Bi Luxyry Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
00:30' PM Kỹ năng mềm cho sinh viên Liên thông Cao đẳng, đại học Thành Đô - 30 tiết Giảng viên Tâm Việt Lớp D216D K9 Phòng 701C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
00:30' PM Kỹ năng mềm cho sinh viên Liên thông Cao đẳng, đại học Thành Đô - 30 tiết Huyền LT Lớp C16K K14 Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
02:00' PM Ứng xử công sở Việt PQ UBND Quận Nam Từ Liêm UBND Quận Nam Từ Niêm 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Chủ nhật

27/08/2017

07:30' AM Kỹ năng mềm cho sinh viên Liên thông Cao đẳng, đại học Thành Đô - 30 tiết Giảng viên Tâm Việt Lớp C16H K14 Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng mềm cho sinh viên Liên thông Cao đẳng, đại học Thành Đô - 30 tiết Giảng viên Tâm Việt Lớp C16M K14, D216E K9 Phòng 701C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Ky nang Giao tiep & Dich vu khach hang Huyền LT Công Ty TNHH Diebold Nixdorf Việt Nam Phòng 6, Tầng 21, Toà nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy 1 ngày Đang xếp lịch Views
00:30' PM Kỹ năng mềm cho sinh viên Liên thông Cao đẳng, đại học Thành Đô - 30 tiết Giảng viên Tâm Việt Lớp D216D K9 Phòng 701C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
00:30' PM Kỹ năng mềm cho sinh viên Liên thông Cao đẳng, đại học Thành Đô - 30 tiết Giảng viên Tâm Việt Lớp C16K K14 Phòng 703C 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook