Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 11/11/2019 đến 17/11/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

11/11/2019

Thứ ba

12/11/2019

Thứ tư

13/11/2019

Thứ năm

14/11/2019

Thứ sáu

15/11/2019

Thứ bảy

16/11/2019

Chủ nhật

17/11/2019