Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

15/01/2018

07:30' AM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống TrungVK Tâm Việt Nghệ An Số 10a - Bùi Dương Lịch - Quán Bầu - Tp. Vinh 1 tháng Đang thực hiện Views
Thứ ba

16/01/2018

07:30' AM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống TrungVK Tâm Việt Nghệ An Số 10a - Bùi Dương Lịch - Quán Bầu - Tp. Vinh 1 tháng Đang thực hiện Views
01:45' PM Kĩ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Trung tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Đang xếp lịch Views
07:00' PM Kĩ năng giải quyết vấn đề Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ tư

17/01/2018

07:30' AM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống TrungVK Tâm Việt Nghệ An Số 10a - Bùi Dương Lịch - Quán Bầu - Tp. Vinh 1 tháng Đang thực hiện Views
07:45' AM Kỹ năng mềm trường THPT tư thục Bình Minh Tạo LV Trường THPT tư thục Bình Minh 146 Tây sơn, QL32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1 năm Đang thực hiện Views
01:45' PM Kĩ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
01:45' PM Kĩ năng giải quyết vấn đề Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ năm

18/01/2018

07:30' AM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống TrungVK Tâm Việt Nghệ An Số 10a - Bùi Dương Lịch - Quán Bầu - Tp. Vinh 1 tháng Đang thực hiện Views
01:45' PM Kĩ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ Giảng Viên Tâm Việt Trung tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
05:00' PM Kĩ năng giải quyết vấn đề Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
Thứ sáu

19/01/2018

07:30' AM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống TrungVK Tâm Việt Nghệ An Số 10a - Bùi Dương Lịch - Quán Bầu - Tp. Vinh 1 tháng Đang thực hiện Views
01:45' PM Kĩ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
05:00' PM Kĩ năng giải quyết vấn đề Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 4 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ bảy

20/01/2018

07:30' AM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống TrungVK Tâm Việt Nghệ An Số 10a - Bùi Dương Lịch - Quán Bầu - Tp. Vinh 1 tháng Đang thực hiện Views
07:30' AM Kĩ năng thuyết trình Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
01:45' PM Kĩ năng thuyết trình Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 2 ngày Đang xếp lịch Views
Chủ nhật

21/01/2018

07:45' AM Kĩ năng giải quyết vấn đề Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng sống TrungVK Tâm Việt Nghệ An Số 10a - Bùi Dương Lịch - Quán Bầu - Tp. Vinh 1 tháng Đang thực hiện Views
01:45' PM Kĩ năng giải quyết vấn đề Giảng Viên Tâm Việt Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên Trung Tâm ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập Tỉnh Điện Biên 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
02:00' PM NGHỆ THUẬT VƯỢT THÁCH THỨC ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC THÀNH ĐẠT & Giao lưu cùng các kỷ lục gia Việt PQ Unilever Flamingo Đại Lải Resort 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook