Đào tạo doanh nghiệp Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 17/07/2017 đến 23/07/2017

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

17/07/2017

07:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Đông Quang Ba Vì, Hà Nội 8 buổi Đang xếp lịch Views
06:30' PM Kỹ năng thuyết trình hiệu quả Định PĐ CEO thời trang BI LUXURY 347 Đội Cấn 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ ba

18/07/2017

07:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Đông Quang Ba Vì, Hà Nội 8 buổi Đang xếp lịch Views
02:00' PM Tạo dựng Nhân Cách & kiến tạo Văn Hóa DN Việt PQ Mobi fone 7 Buôn Ma Thuột 1 buổi Đang xếp lịch Views
06:30' PM Kỹ năng thuyết trình hiệu quả Định PĐ CEO thời trang BI LUXURY 347 Đội Cấn 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ tư

19/07/2017

07:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
06:30' PM Kỹ năng thuyết trình hiệu quả Định PĐ CEO thời trang BI LUXURY 347 Đội Cấn 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ năm

20/07/2017

0:00' AM Kỹ năng giảng dạy kỹ năng Nga PT Công ty cổ phần Đại Phan Phú Thọ 30 ngày Đang thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Đông Quang Ba Vì, Hà Nội 8 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ sáu

21/07/2017

0:00' AM Kỹ năng giảng dạy kỹ năng Nga PT Công ty cổ phần Đại Phan Phú Thọ 30 ngày Đang thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng Tự vệ Bản thân Linh CN Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng 165 Thái Hà 3 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
02:00' PM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Đông Quang Ba Vì, Hà Nội 8 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ bảy

22/07/2017

0:00' AM Kỹ năng giảng dạy kỹ năng Nga PT Công ty cổ phần Đại Phan Phú Thọ 30 ngày Đang thực hiện Views
07:30' AM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Tây Đằng B Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì 2 tháng Đang xếp lịch Views
08:00' AM Công tác Mộc Châu Huyền LT Hiệp hội Buồng Mộc Châu 2 ngày Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng Tự vệ Bản thân Linh CN Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng 165 Thái Hà 3 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
02:00' PM Kỹ năng sống dành cho học sinh Thêm TN, Thiện ĐV Trường Tiểu học Đông Quang Ba Vì, Hà Nội 8 buổi Đang xếp lịch Views
Chủ nhật

23/07/2017

0:00' AM Kỹ năng giảng dạy kỹ năng Nga PT Công ty cổ phần Đại Phan Phú Thọ 30 ngày Đang thực hiện Views
08:00' AM Công tác Mộc Châu Huyền LT Hiệp hội Buồng Mộc Châu 2 ngày Đang xếp lịch Views
02:00' PM Kỹ năng Tự vệ Bản thân Linh CN Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng 165 Thái Hà 3 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
02:00' PM Kỹ năng Tự vệ Bản thân Linh CN Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng 165 Thái Hà 3 buổi Chuẩn bị thực hiện Views

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook