Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

17/01/2022

Thứ ba

18/01/2022

Thứ tư

19/01/2022

Thứ năm

20/01/2022

Thứ sáu

21/01/2022

Thứ bảy

22/01/2022

Chủ nhật

23/01/2022