Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 04/12/2023 đến 10/12/2023

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

04/12/2023

Thứ ba

05/12/2023

Thứ tư

06/12/2023

Thứ năm

07/12/2023

Thứ sáu

08/12/2023

Thứ bảy

09/12/2023

Chủ nhật

10/12/2023