Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 20/03/2023 đến 26/03/2023

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

20/03/2023

Thứ ba

21/03/2023

Thứ tư

22/03/2023

Thứ năm

23/03/2023

Thứ sáu

24/03/2023

Thứ bảy

25/03/2023

Chủ nhật

26/03/2023