Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Cách tiếp cận đổi mới của Tâm Việt

Ngày 11 Tháng 7, 2024

Bí Quyết Nền Tảng Để Phát Triển Đội Ngũ Tâm Việt EduEco

Tóm Lại, việc tận tâm phụng sự hệ thống, hiểu rõ rằng HLV là người phục vụ tuyến dưới, và tin vào nguyên tắc "Nước nổi bèo nổi" là những yếu tố then chốt trong bí quyết Phúc Chủ Lộc Thầy của Tâm Việt EduEco

Ngày 10 Tháng 7, 2024

Interpersonal Holistic Energy Mirroring: Elevating Charisma and Leadership in Spiritual Education

Interpersonal Holistic Energy Mirroring is a powerful technique that enhances charisma by creating deep, meaningful connections through the alignment of mental, physical, emotional, and spiritual energies

Ngày 2 Tháng 7, 2024

Khắc Hưng's Journey: An Inspiration of Resilience and Global Impact

Khắc Hưng's journey from severe autism to Guinness World Record holder is a powerful testament to the effectiveness of the 6G framework and the Guinness World Records Incubator at Tâm Việt EduEco

Ngày 29 Tháng 6, 2024

Sức Mạnh Kép Của Yêu Thương & Kỷ Cương: Cụ Ông Tuổi Xưa Nay Hiếm 70 & Cậu Bé 7 Tuổi Tự Kỷ Nặng Cùng Thách Thức Kỷ Lục Guinness Thế Giới

Với tinh thần không ngừng nghỉ và sự kiên định, Tiến sĩ Phan Quốc Việt và Hà Huy Hùng đang viết nên một chương mới trong lịch sử kỷ lục Guinness của Việt Nam.

Ngày 17 Tháng 6, 2024

Tâm Việt EduEco - GWR Incubator (Guinness World Records)

Tâm Việt EduEco's GWR Incubator is not just a training program; it is a movement towards realizing the extraordinary potential within each individual

Ngày 17 Tháng 6, 2024

Tâm Việt EduEco - Vườn ươm GWR (Kỷ lục Guinness thế giới)

Tâm Việt EduEco's Vườn ươm GWR không chỉ là một chương trình đào tạo; nó là một trào lưu hướng tới việc hiện thực hóa tiềm năng phi thường bên trong mỗi cá nhân.

Ngày 23 Tháng 5, 2024

Autism Treatment Revolution: Tâm Việt's Bioplasticity-Based Edueco

Tâm Việt's bioplasticity-based edueco offers a revolutionary approach to autism treatment, recognizing the importance of holistic sync and bodily superhighways in promoting overall health and well-being

Ngày 22 Tháng 5, 2024

Tâm Việt EduEco: A Holistic Bioplasticity Sync Over Knowledge Teaching (Part 2)

In contrast, Tâm Việt EduEco's bioplasticity-based approach aims to develop all 100% of the body's cells

Ngày 22 Tháng 5, 2024

Tâm Việt Bioplasticity-Based EduEco: A Paradigm Shift in Nurturing Talent - The Nguyễn Khắc Hưng Phenomenon

The success of Tâm Việt EduEco and the Nguyễn Khắc Hưng case underscore the significance of adopting a holistic, bioplasticity-based approach to talent development.

Ngày 15 Tháng 5, 2024

Hành trình chinh phục chuỗi kỷ lục Guinness thế giới: Khám phá những thách thức vượt trội và ý chí Việt Nam vươn tầm thế giới

Trường hợp của Nguyễn Khắc Hưng, cậu bé tự kỷ đã đạt được 3 kỷ lục Guinness thế giới và đang hướng tới những kỷ lục mới, là một minh chứng rõ nét cho ý chí Việt Nam vươn tầm thế giới.