Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Thiền năng lượng rung động cộng hưởng

Ngày 30 Tháng 10, 2023

Thiền năng lượng rung động cộng hưởng

Hơn 20 năm hoạt động lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm và 10 huấn luyện trẻ dậy thì tự kỉ nặng, chúng tôi đã xây dựng nên phương pháp Thiền năng lượng rung động cộng hưởng với các hoạt động đồng thời: đứng thăng bằng trên 1 quả bóng y tế, tung 3 bóng tennis và đội 1 chai nước trên đầu.