#

Huấn luyện trẻ Tự kỷ

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Bản tin Văn hóa Việt - VTC ngày 28/6/2018

Bản tin Văn hóa Việt - VTC ngày 28/6/2018

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Truyền hình an ninh nhân dân

Truyền hình an ninh nhân dân

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Phương pháp chữa bệnh mới dành cho trẻ tự kỷ (VTV1)

Trong chương trình "Chào buổi sáng" ngày 5/10/2014, VTV1 đa phát sóng phóng sự về sự tiến bộ vượt trội của em Khôi Nguyên sau hơn 2 tháng rèn luyện tại Tâm Việt. Phương pháp chữa bệnh mới dành cho trẻ tự kỷ (VTV1)

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Mỗi ngày một nghề - An Ninh TV

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Zoom 85: Khôi Nguyên - Cậu Bé Tự Kỷ Diễn Xiếc

Zoom 85: Khôi Nguyên - Cậu Bé Tự Kỷ Diễn Xiếc

Ngày 16 Tháng 5, 2019

NSND Tâm Chính

Ngày 16 Tháng 5, 2019

Giáo sư Trần Hồng Quân

Ngày 16 Tháng 5, 2019

VTC mobile


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook