Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 02/12/2024 đến 08/12/2024

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

02/12/2024

Thứ ba

03/12/2024

Thứ tư

04/12/2024

Thứ năm

05/12/2024

Thứ sáu

06/12/2024

Thứ bảy

07/12/2024

Chủ nhật

08/12/2024