Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 07/12/2020 đến 13/12/2020

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

07/12/2020

Thứ ba

08/12/2020

Thứ tư

09/12/2020

Thứ năm

10/12/2020

Thứ sáu

11/12/2020

Thứ bảy

12/12/2020

Chủ nhật

13/12/2020


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook