Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

19/11/2018

Thứ ba

20/11/2018

Thứ tư

21/11/2018

Thứ năm

22/11/2018

Thứ sáu

23/11/2018

Thứ bảy

24/11/2018

Chủ nhật

25/11/2018


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook