Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 26/11/2018 đến 02/12/2018

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

26/11/2018

Thứ ba

27/11/2018

Thứ tư

28/11/2018

Thứ năm

29/11/2018

Thứ sáu

30/11/2018

Thứ bảy

01/12/2018

Chủ nhật

02/12/2018


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook