Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 25/11/2024 đến 01/12/2024

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

25/11/2024

Thứ ba

26/11/2024

Thứ tư

27/11/2024

Thứ năm

28/11/2024

Thứ sáu

29/11/2024

Thứ bảy

30/11/2024

Chủ nhật

01/12/2024