Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 08/07/2019 đến 14/07/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

08/07/2019

Thứ ba

09/07/2019

Thứ tư

10/07/2019

Thứ năm

11/07/2019

Thứ sáu

12/07/2019

Thứ bảy

13/07/2019

Chủ nhật

14/07/2019


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook