Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 01/07/2019 đến 07/07/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

01/07/2019

Thứ ba

02/07/2019

Thứ tư

03/07/2019

Thứ năm

04/07/2019

Thứ sáu

05/07/2019

Thứ bảy

06/07/2019

Chủ nhật

07/07/2019


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook