Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 02/07/2018 đến 08/07/2018

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

02/07/2018

Thứ ba

03/07/2018

Thứ tư

04/07/2018

Thứ năm

05/07/2018

Thứ sáu

06/07/2018

Thứ bảy

07/07/2018

Chủ nhật

08/07/2018


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook