Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 10/06/2019 đến 16/06/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

10/06/2019

Thứ ba

11/06/2019

Thứ tư

12/06/2019

Thứ năm

13/06/2019

Thứ sáu

14/06/2019

Thứ bảy

15/06/2019

Chủ nhật

16/06/2019


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook