Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 03/06/2019 đến 09/06/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

03/06/2019

Thứ ba

04/06/2019

Thứ tư

05/06/2019

Thứ năm

06/06/2019

Thứ sáu

07/06/2019

Thứ bảy

08/06/2019

Chủ nhật

09/06/2019


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook