Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 25/05/2020 đến 31/05/2020

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

25/05/2020

Thứ ba

26/05/2020

Thứ tư

27/05/2020

Thứ năm

28/05/2020

Thứ sáu

29/05/2020

Thứ bảy

30/05/2020

Chủ nhật

31/05/2020


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook