Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 15/07/2019 đến 21/07/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

15/07/2019

Thứ ba

16/07/2019

Thứ tư

17/07/2019

Thứ năm

18/07/2019

Thứ sáu

19/07/2019

Thứ bảy

20/07/2019

Chủ nhật

21/07/2019


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook