Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 11/07/2022 đến 17/07/2022

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

11/07/2022

Thứ ba

12/07/2022

Thứ tư

13/07/2022

Thứ năm

14/07/2022

Thứ sáu

15/07/2022

Thứ bảy

16/07/2022

Chủ nhật

17/07/2022