Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 13/05/2019 đến 19/05/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

13/05/2019

Thứ ba

14/05/2019

Thứ tư

15/05/2019

Thứ năm

16/05/2019

Thứ sáu

17/05/2019

Thứ bảy

18/05/2019

Chủ nhật

19/05/2019