Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 04/05/2020 đến 10/05/2020

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

04/05/2020

Thứ ba

05/05/2020

Thứ tư

06/05/2020

Thứ năm

07/05/2020

Thứ sáu

08/05/2020

Thứ bảy

09/05/2020

Chủ nhật

10/05/2020


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook