Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Phân Viện Đại học Y Hà Nội - Y Sinh Thể Dục Thể Thao

Ngày 27 Tháng 6, 2022
Con người sinh ra là để vận động. Vận động là một nhu cầu thiết yếu cũng như ăn, uống, ngủ, nghỉ. “Động thân - Động não - Động lòng”. Sống động - Vận động! Thể dục Thể thao như thế nào để có sức khỏe toàn diện?
Vào ngày 24/6/2022, Tâm Việt đào tạo chương trình "Y Sinh Thể Dục Thể Thao" cho các bạn sinh viên Phân Viện Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa. Diễn giả chương trình là TS Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group.
Một số nội dung:
- Sống động - Vận động
- Khả năng con người là vô hạn
- Sức khỏe toàn diện
- ...

Một số hình ảnh trong chương trình:

Phân Viện Đại học Y Hà Nội - Y Sinh Thể Dục Thể Thao

Khả năng con người là vô hạn - Bạn Nguyễn Khắc Hưng biểu diễn Bài tập 4 trong 1:
Đội 1 bóng, tung 3 bóng, đi xe đạp 1 bánh, Thuyết trình

Phân Viện Đại học Y Hà Nội - Y Sinh Thể Dục Thể Thao

Chơi với người xuất sắc để xuất sắc hơn! Sống xuất sắc - Cộng đồng xuất sắc!

Phân Viện Đại học Y Hà Nội - Y Sinh Thể Dục Thể Thao

Khả năng con người là vô hạn! Học viên thực hành bài tập vượt qua nỗi sợ!

Phân Viện Đại học Y Hà Nội - Y Sinh Thể Dục Thể Thao

Học viên thích thú khi tham gia chương trình!

Phân Viện Đại học Y Hà Nội - Y Sinh Thể Dục Thể Thao
Chúc các bạn sinh viên xuất sắc vượt trội!
Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!