Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND

Ngày 22 Tháng 4, 2022
Dịch chuyển hay là chết! Tính từ đầu năm 2021, mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp giải thể do Covid 19. Đại dịch đã gây ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp và cuộc sống mọi người dân. Từ 24/2/2022 xung đột Nga - Ukraina bùng nổ làm cho khủng hoảng kinh tế thế giới, đặc biệt là khủng hoảng năng lượng càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nguy cơ là trong nguy có cơ! Thách thức tạo sức bật thực tài. Nhâm Dần dấn thân dịch chuyển đẳng cấp!
"Nếu ta muốn thấu hiểu bí mật của Vũ trụ, hãy tư duy trên quan điểm năng lượng, tần số & rung động" – Nikola Tesla. Từ năm 2000, Tâm Việt đã góp phần quan trọng vào bước dịch chuyển từ Kiến thức lên Kỹ năng, tuy vậy cần dịch chuyển toàn diện hơn từ Kỹ năng lên Năng lượng. Với doanh nghiệp và đội ngũ bán hàng:

NĂNG LƯỢNG=NGÂN LƯỢNG!

Ngày 21/04/2022 Học Viện Tâm Việt đào tạo chương trình “Quản trị Dòng năng lượng Hệ sinh thái BSG LAND” cho đội ngũ CBNV BSG LAND. Địa điểm: B2 R6 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, HN. 
Diễn giả chương trình là Tiến sĩ 
Phan Quốc Việt - Chủ tịch hội đồng Sáng lập Tâm Việt Group.
Nội dung chính:
- Cơ chế hành vi
- Quản trị dòng năng lượng
- Tâm thế
- Kỹ năng bán hàng xuất sắc
- Vượt qua giới hạn bản thân (bài tập: dán bút, đĩa, điện thoại,plank,...)

....
Một số hình ảnh chương trình
 Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND

Học viên chăm chú lăng nghe TS Phan Quốc Việt  

Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND

ng lượng - Ngân lượng

Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND


Học viên thực hành bài tập dán diện thoại - Bạn tin bạn có thể hay không thể đều đúng!

Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND

Học viên thực hành bài tập dán đĩa - Khả năng con người là vô hạn & Quản trị dòng năng lượng!

Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND

Học viên thực hành bài tập rèn ý chí - Plank

Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND

BSG LAND: Đồng thanh, đồng chí, đồng khí, đồng lòng, cộng hưởng 

Quản trị Dòng năng lượng DỊCH CHUYỂN ĐẲNG CẤP - BSG LAND

Tập thể CBNV BSG Land chụp ảnh lưu niệm cùng TS Phan Quốc Việt & cộng sự Học Viện Tâm Việt

Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!