Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Zoom: La Bàn Làm Người - Vươn ra biển lớn!

Ngày 17 Tháng 4, 2021
"Đời là bể khổ" !!! Làm thế nào để không bị chết đuối trong "Bể khổ"? Làm thế nào để Vươn Ra Biển Lớn ? Làm Thế nào để vươn ra Đại Dương Xanh? .........................
Vào lúc 20h00 - 22h00 ngày 18/04/2021 TS Phan Quốc Việt - Chủ tịch hội đồng sáng lập Học Viện Tâm Việt zoom chia sẻ cho cộng đồng hơn 300 học viên chủ đề: La Bàn Làm Người.

Nội dung chính:
- Đổi mới hay là chết
- Đại dịch - đại dịch chuyển
- Chuyển đổi số - hay tận số
- Tài sản số - di sản số
- Mô hình La Bàn Làm Người
....
Dưới đây là một số hình ảnh lớp học zoom

Zoom: La Bàn Làm Người - Vươn ra biển lớn!
Cảm nhận của học viên lớp "La Bàn Làm Người"

Zoom: La Bàn Làm Người - Vươn ra biển lớn!
Những hình ảnh của học viên trong lớp.


Zoom: La Bàn Làm Người - Vươn ra biển lớn!
" Là bàn làm người"