Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tâm Thế Chiến Binh - VietSmile

Ngày 25 Tháng 8, 2020
 Khóa đào tạo “Tâm Thế Chiến Binh” nhằm  giúp mỗi nhân viên VietSmile thấu hiểu bản thân, thấu hiểu cấu thành của năng lực, thấu hiểu Tâm thế từ đó khởi tạo, duy trì và phát triển cho mình luôn có được Tâm Thế Năng Lượng Đỉnh Cao - Tâm Thế Chiến Binh để hoàn thành vượt bậc mọi chỉ tiêu công ty đưa ra, cùng VietSmile tạo ra KỲ TÍCH mới.

Thấu hiểu điều đó bạn lãnh đạo công ty VietSmile  đã mời Tâm Việt Group tổ chức chương trình đào tạo  Tâm Thế Chiến Binh  Chương  trình diễn ra vào lúc 14h00 đến 17h00 Ngày 24/08/2020 tại hội trường Mường Thanh Bãi Cháy HotelDiễn giả của chương trình là Ts. Phan Quốc Việt chủ tịch hội đồng sáng lập Tâm Việt Group và các cộng sự Tâm Việt.
Sau đây là một số nội dung chương trình
Kích hoạt Tâm thế Chiến Binh
Kích hoạt tâm thế Chiến Binh 

Tâm Thế Chiến Binh - VietSmile
Bài tập vượt thách thức tại lớp học 
Tâm Thế Chiến Binh - VietSmile