Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Văn hóa Giao tiếp Ứng xử - God Team

Ngày 26 Tháng 6, 2020
Người thành công: 80% EQ (Thông minh cảm xúc); 20% (Thông minh logic). Kỹ năng Giao tiếp sử dụng mọi lúc, mọi nơi, suốt đời, cho mọi người, cho chính mình. Tục ngữ có câu: "Biết nhiều không bằng biết điều". Cái cần thì không học, cái học thì không cần. Khóa học giúp học viên nghệ thuật giao tiếp hiệu quả, nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp...
Ngày 27/6/2020, Tâm VIệt đào tạo chương trình "Văn hóa Giao tiếp Ứng xử" cho gần 50 cán bộ, nhân viên God Group Bắc Ninh tại Khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT, Sáng lập Tâm Việt Group.
 
Theo thống kê khoảng 68% khách hàng bỏ không sử dụng dịch vụ là do thái độ phục vụ của ta. "Xưa - Trăm người bán, vạn người mua; Nay - Vạn người bán, vài người mua" - Khách hàng ngày càng khó tính hơn khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ. Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Do vậy Kỹ năng Giao tiếp với khách hàng là kỹ năng vô cùng quan trọng.

Nội dung chính trong chương trình:

- Thấu hiểu cơ chế hành vi con người

- Nghệ thuật tạo thiện cảm

- Nghệ thuật Lắng nghe

- Sức mạnh đồng đội trong giao tiếp

- ...

Một số hình ảnh trong chương trình:

Văn hóa Giao tiếp Ứng xử - God Team

Nghệ thuật Giao tiếp: Điều khiển - Thiện cảm; Điều hành - Đồng hành

Văn hóa Giao tiếp Ứng xử - God Team

Nghệ thuật Lắng nghe: Mắt nhìn - Tai nghe - Đầu gật - Miệng nhắc - Tay chép

Văn hóa Giao tiếp Ứng xử - God Team

Quan hệ - Quan tâm; Quan hệ - Quan sát

Văn hóa Giao tiếp Ứng xử - God Team

Khả năng con người là vô hạn! Tất cả là định chuẩn thái độ!

Văn hóa Giao tiếp Ứng xử - God Team

Giao tiếp khó nhất là giao tiếp với chính mình - Yêu chính mình

Văn hóa Giao tiếp Ứng xử - God Team

Sống xuất sắc - Cộng đồng xuất sắc

Học viên God Group cam kết áp dụng xuất sắc bài gảng vào công việc và cuộc sống!

Hình ảnh đầy đủ lớp học xem Tại đây!