Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kiến tạo Văn Hóa Doanh Nghiệp - Vietsovpetro

Ngày 10 Tháng 1, 2020
Ngày 28/12/2019, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Hội thảo về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại TP. Đà Lạt. Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Vietsovpetro chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro.
 Tham dự Hội thảo còn có trên 50 CBCNV Vietsovpetro là đại diện ban lãnh đạo, cán bộ làm công tác truyền thông và tham mưu xây dựng văn hóa doanh nghiệp của các Ban, Văn phòng, Văn phòng Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị thành viên Vietsovpetro.

Tại Hội thảo, đồng chí Trần Quang Dũng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phát biểu đánh giá cao sự quan tâm của Ban lãnh đạo Vietsovpetro cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng và sự hữu ích của hội thảo về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp. Đồng chí Trần Quang Dũng đã quán triệt về yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, cách làm của công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hiện nay, trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 281-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành ngày 15/5/2019 về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, trong các nội dung về xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì công tác truyền thông nội bộ để tất cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp cùng người lao động thấu hiểu, cùng thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng các nội quy, quy chế của mỗi doanh nghiệp đã đề ra, trong đó có quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định số 149 năm 2018 của Chính phủ là yêu cầu rất quan trọng. Đồng chí cho rằng, công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải làm kiên trì, từ hình thức đến nội dung để chuyển hóa về thực chất từ suy nghĩ, nhận thức, đến ý thức và thói quen hành động; cần xác định đúng mã gen của doanh nghiệp, xác định đúng các giá trị cốt lõi để tạo sức lan tỏa trong doanh nghiệp. Theo đó, lãnh đạo Vietsovpetro cần triển khai đồng bộ, liên tục và có hệ thống, cụ thể hóa bằng nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch, có bước đi, cách làm, hành động cụ thể trong Vietsovpetro. Làm tốt công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp sẽ tạo ảnh hưởng tốt đến tâm lý, tư tưởng và hành động tích cực của CBCNV, góp phần ổn định, tiếp tục xây dựng và phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí hi vọng, lãnh đạo và người lao động dầu khí sẽ cùng chung tay làm tốt công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt tại Vietsovpetro công tác này sẽ đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng xây dựng, tái tạo hình ảnh đẹp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tiếp đó, Hội thảo đã dành phần nhiều thời lượng cho phần đào tạo nhận thức, trao đổi, thảo luận về truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp do tiến sỹ Phan Quốc Việt – Chủ tịch  Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tâm Việt chủ trì. Với phương thức truyền đạt giản dị, hài hước, sôi nổi và dân dã, bằng cách tương tác trực tiếp với người tham gia, trong gần hai giờ, tiến sỹ Phan Quốc Việt đã đưa đến cho các thành viên tham gia Hội thảo một số khái niệm, kiến thức dễ hiểu, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hành và gần gũi với quần chúng người lao động về công tác truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Theo đó, làm truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đơn giản là mang đến cho mỗi người lao động cách hiểu, cách làm thống nhất, từ nhu cầu mỗi người, tạo động lực và phản xạ có điều kiện cho mỗi cá nhân, tạo thói quen hành động vừa vì hạnh phúc của chính mình, đồng thời phù hợp nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp. Kết thúc hội nghị, hầu hết các thành viên tham dự đã hiểu được khái niệm, nội dung đơn giản nhất về một vấn đề khó, phức tạp: “Văn hóa doanh nghiệp là điểm tựa để nhấc bổng con người và là phản xạ có điều kiện".

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã cảm ơn đồng chí Trần Quang Dũng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí đã tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Quốc Đạt đồng thời cảm ơn diễn giả, tiến sỹ Phan Quốc Việt  đã có phần truyền đạt hấp dẫn, phù hợp, lôi cuốn người nghe về truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng chí cũng lưu ý: truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp là vấn đề luôn được các Tập đoàn quốc tế đặc biệt quan tâm, nó là sự sống còn của doanh nghiệp trong thời đại hiện nay. Ở Vietsovpetro, công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm, kiên trì, làm thường xuyên và tốt hơn nữa. Trong đó, để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các đơn vị trong Vietsovpetro cần đặc biệt quan tâm làm tốt trước hết về văn hóa ứng xử, văn hóa lắng nghe, xử lý ý kiến của người lao động góp phần xây dựng doanh nghiệp thông qua việc thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" mà Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã ban hành theo tinh thần Nghị định số 149 năm 2018 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt yêu cầu, mỗi thành viên tham dự Hội thảo căn cứ kiến thức thu nạp được, sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu làm tốt cho Vietsovpetro và các đơn vị việc lập kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại cơ sở, chung tay xây dựng hình ảnh đẹp, giúp cho Vietsovpetro phát triển ổn định, bền vững.

Kiến tạo Văn Hóa Doanh Nghiệp - Vietsovpetro

Toàn cảnh hội thảo


Kiến tạo Văn Hóa Doanh Nghiệp - Vietsovpetro
 

Đồng chí Trần Quang Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo


Kiến tạo Văn Hóa Doanh Nghiệp - Vietsovpetro

Ts. Phan Quốc Việt truyền đạt tại hội thảo


Kiến tạo Văn Hóa Doanh Nghiệp - Vietsovpetro
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Nguồn: http://www.vietsov.com.vn/Pages/Details.aspx?itemid=907&c=2&fbclid=IwAR0sSXTalLPHlCZAOh_gDIFXholwOmMkGLJSsmu6gPCUnWr3FwtYr4RYGHc

Xem ảnh đầy đủ Tại Đây