Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Workshop của tiến sĩ Phan Quốc Việt về "Quản trị phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng lãnh đạo quản lý " tại Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông - Vân tải"

Ngày 23 Tháng 10, 2019
Hữu hình là hữu hạn. Vô hình là vô hạn, vô tận, vô lượng, vô biên. Dòng chảy tảng băng trôi 80% do phần chìm, vô hình quyết định. Công ty hay con người cũng vậy, 80% do phần Đạo (Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi,…) quyết định, Thuật (hành vi, trang phục,…) chỉ chiếm 20%. Lãnh đạo là tạo đạo, tạo đường đi, tạo hệ thống. Không có đường làm sao mà đi, đường đi nào tốc độ ấy. Chính vì vậy Tâm Việt Group tổ chức chương trình đào tạo "Quản trị năng lực & kiến tạo văn hóa doanh nghiệp" cho Ban quản l
   “Làm như cũ mà mong kết quả mới là điên” - Albert Einstein 
 
Muốn cạnh tranh độc đáo đến độc nhất. Nhân cách lãnh đạo & văn hóa doanh nghiệp là cái “ta còn thiếu khi có tất cả và còn lại khi ta mất hết”. Sự đặc sắc của nhân cách & bản sắc văn hóa doanh nghiệp, cái ta phải dày công xây dựng, là lợi thế cạnh tranh cốt trụ, không ai có thể sao chép được.
 
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
“Có Đức mặc sức mà ăn”
“Vạn pháp duy tâm tạo”
 
Hữu hình là hữu hạn. Vô hình là vô cùng, vô hạn, vô tận, vô lượng, vô biên. Muốn thống lĩnh phải xây dựng hệ thống. Lãnh đạo là làm gương, tạo đạo, tạo hệ thống, kiến tạo văn hóa.
 Tâm Việt Group đào tạo cho Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông - Vân tải" . Diễn giả chính là TS Phan Quốc Việt chủ tịch hội đồng sáng lập Tâm Việt Group. 
Nội dung chính:
- Thấu hiểu con người
- Quản trị và phát triển nhân lực
- Tự đổi mới
- Tự lãnh đạo
- Xây dựng nhân hiệu lãnh đạo
...
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Workshop của tiến sĩ Phan Quốc Việt về
                                                                             Tạo tâm thế chiến binh cho giảng đường.

Workshop của tiến sĩ Phan Quốc Việt về
                                                                        Mọi người tập trung tối đa vào bài giảng

Workshop của tiến sĩ Phan Quốc Việt về
Workshop của tiến sĩ Phan Quốc Việt về
                        Bầu không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào, cả hội trường nắm tay nhau ca vang thể hiện sự đồng tâm hợp lực