Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

TÂM THẾ CHIẾN BINH & KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ- PVGAS D

Ngày 19 Tháng 7, 2019
Thông minh cảm xúc là khả năng thấu hiểu và điểu khiển được cảm xúc của mình và của người khác. Thực chất, thế giới đang dịch chuyển từ quản trị tài nguyên con người HRM-Human Resourse Management sang quản trị vốn con người HCM - Human Capital Management. Quản trị vốn con người chính là hài hòa nhất thể ba yếu tố IQ - BI - EI tạo thành tâm thế vững vàng. Mỗi CBCNV xuất sắc cần luôn khởi tạo, duy trì và phát triển cho mình luôn có được tâm thế đỉnh cao bằng cách thống nhất hài hòa tam tuệ đồng tâ
Khóa đào tạo “TÂM THẾ CHIẾN BINH & KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ” nhằm  giúp mỗi CBCNV của PVGASD thấu hiểu bản thân, thấu hiểu cấu thành của năng lực, thấu hiểu Tâm thế từ đó khởi tạo, duy trì và phát triển cho mình luôn có được Tâm Thế Năng Lượng Đỉnh Cao - Tâm Thế Chiến Binh.Đồng thời trang bị đầy đủ kỹ năng tổ chức thực hiện công việc như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng đặt mục tiêu và lập KH thực hiện công việc và bí quyết giao tiếp xuất sắc từ đó quản trị hành vi giao tiếp nâng cao hiệu quả làm việc và trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp cho chính mình, cùng PVGAS D tạo ra KỲ TÍCH 2019

Ngày 18- 19/07/2019, Tâm Việt Group đào tạo chương trình "TÂM THẾ CHIẾN BINH & KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ" cho cán bộ nhân viên PVGAS D. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ
 Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group. 
Nội dung chính:
- Thấu hiểu cơ chế hành vi
- Năng lực ASK & tầm quan trọng thái độ
- Năng lực KASH & tầm quan trọng thói quen
- Tâm thế & khởi tạo tâm thế chiến binh
- kỹ năng quản lý thời gian
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu & lập kế hoạc
- Bí quyết giao tiếp ứng xử
-...