Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Holdings

Ngày 12 Tháng 7, 2019
17h00 chiều ngày 13/7/2019, Tâm Việt đào tạo chương trình "Văn hóa doanh nghiệp" cho cán bộ, nhân viên H&A Group. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group. Chương trình giúp học viên thấu hiểu tại sao xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.
17h00 chiều ngày 13/7/2019, Tâm Việt đào tạo chương trình "Văn hóa doanh nghiệp" cho cán bộ, nhân viên H&A Holdings. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group. Chương trình giúp học viên thấu hiểu tại sao xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

Một số nội dung chính:
 
- Thấu hiểu cơ chế hành vi - Tại sao Văn hóa doanh nghiệp?
 
- Năng lực con người, năng lực thực thi
 
- Các tầng văn hóa: Văn hóa phương Đông, văn hóa Việt Nam, văn hóa ngành nghề...
 
- Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
 
- "Tiềm thức - Tinh thần - Tập thể"  Sức mạnh hợp lực

“Kỷ luật là sức mạnh quân đội” còn doanh nghiệp thì cần xây dựng văn hoá để nối dài cánh tay quản trị, kiến tạo tinh thần tập thể, hợp lực để đạt được những mục tiêu kết quả kinh doanh cao hơn, chất lượng sống của các thành viên được hạnh phúc hơn.

Ngắn ngọn - dễ hiểu – dễ ngộ và dễ thực hiện, bài giảng Văn hoá Doanh nghiệp của thầy giáo – tác giả - diễn giả - lỷ lục gia Tiến sĩ Phan Quốc Việt cho tập thể CB-NV doanh nghiệp H&A Holdings Vĩnh Yên được tổ chức tại Westlake Resorts chiều ngày 13-07-2019, với triết lý “khả năng con người là vô hạn”, “cùng phương cộng hưởng – trái chiều triệt tiêu” đã tạo dựng được sự tự tin cho mỗi cá nhân và niềm tin đồng đội.

Văn hoá doanh nghiệp là hợp lực hướng thẳng đến đích, tất cả các phong trào thể thao, văn nghệ hay ứng xử công sở chỉ là phương tiện để tiến tới cái đích lớn.Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Group

 Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Group
Bài tập trải nghiệm đội chai: bạn nghĩ bạn làm được hay không làm được, bạn đều đúng.

Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Group
Bài tập trải nghiệm về Niềm tin

Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Group
Khả năng con người là vô hạn

Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Group
Bài tập Plank: Tinh thần tập thể

Và một số hình ảnh lưu niệm đáng nhớ


Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Group


Văn hóa Doanh nghiệp - H&A GroupVăn hóa Doanh nghiệp - H&A GroupVăn hóa Doanh nghiệp - H&A Group


Văn hóa Doanh nghiệp - H&A Group

Hình ảnh buổi đào tạo xem thêm tại đây