Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Nghệ thuật bán hàng - PG Bank Bắc Ninh

Ngày 12 Tháng 7, 2019
Tại sao cùng một sản phẩm, cùng mức giá, cùng chất lượng, dịch vụ mà có người bán được, có người không? Khách hàng thực sự mua điều gì?
14h00 chiều ngày 13/7/2019, Tâm Việt đào tạo chương trình "Nghệ thuật bán hàng" cho cán bộ, nhân viên PG Bank Chi nhánh Bắc Ninh. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group và thầy Ngô Quang Vinh. Chương trình giúp học viên thấu hiểu tâm lý khách hàng và áp dụng các phương pháp bán hàng xuất sắc.

Một số nội dung chính:
 
- Thấu hiểu cơ chế hành vi
 
- Năng lực con người, năng lực thực thi
 
- Khách hàng mua gì?
 
- USP (Unique Selling Point)
 
- Sức mạnh thuyết phục

- ...

Một số hình ảnh trong chương trình:

Nghệ thuật bán hàng - PG Bank Bắc Ninh
 
 Khách hàng mua gì? Khách hàng mua người bán hàng.
 
Nghệ thuật bán hàng - PG Bank Bắc Ninh

Muốn Sung Sướng cần Xuất Sắc. Ít người biết muốn Xuất Sắc cần Sung Sướng.

Nghệ thuật bán hàng - PG Bank Bắc Ninh

Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Thái độ bán hàng, ý nghĩa bán hàng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Nghệ thuật bán hàng - PG Bank Bắc Ninh

Bài tập Niềm tin. Tin thì thấy - Thấy thì tin.
Hình ảnh đầy đủ khóa học xem Tại đây.
Chúc các học viên PG Bank Bắc Ninh bán hàng xuất sắc!