Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Training The Trainer_Kỹ năng giảng dạy dưới ánh sáng Phật học và Khoa học Neuron_Tuệ Đức School

Ngày 11 Tháng 7, 2019
"Nghề giáo là nghề cao quý nhất" - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nghề giáo viên dạy học sinh làm người. Làm người trước khi làm nghề. Trong xã hội nhiều người chạy theo vật chất thì nghề giáo viên còn cao quý hơn.
Ngày 6-7/7/219, Tâm Việt đào tạo chương trình "Kỹ năng giảng dạy hiện đại dưới ánh sáng Phật học và Khoa học Neuron" cho giáo viên, học viên Trường liên cấp Tuệ Đức - Thanh Oai - Hà Nội. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group. Chương trình giúp học viên thấu hiểu Đạo nghề giáo dưới góc nhìn Phật học và Khoa học Neuron, thực hành các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Một số nội dung chính trong khóa học:

- Thấu hiểu cơ chế hành vi con người

- Năng lực con người, năng lực thực thi

- Đánh giá bài thuyết trình

- Mô hình quản trị lớp học

- Tâm thế người giáo viên xuất sắc

- ...

Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:

Training The Trainer_Kỹ năng giảng dạy dưới ánh sáng Phật học và Khoa học Neuron_Tuệ Đức School
                                               
Học viên thực hành bài tập Sức mạnh niềm tin (Tin thì thấy - Thấy thì tin)

Training The Trainer_Kỹ năng giảng dạy dưới ánh sáng Phật học và Khoa học Neuron_Tuệ Đức School
 
Ứng xử = Môi trường + Đường truyền. Học sinh yêu thương, gắn kết lẫn nhau trong lớp học

Training The Trainer_Kỹ năng giảng dạy dưới ánh sáng Phật học và Khoa học Neuron_Tuệ Đức School
 
Lãnh đạo trường liên cấp Tuệ Đức cảm ơn sự hợp tác Tâm Việt Group

Training The Trainer_Kỹ năng giảng dạy dưới ánh sáng Phật học và Khoa học Neuron_Tuệ Đức School

Chương trình thành công tuyệt vời! Tập thể giáo viên cam kết xuất sắc với sự nghiệp trồng người.

Xem ảnh đầy đủ Tại đây.