Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

PS: Giáo dục trẻ tự kỷ - phân khúc còn bỏ ngỏ

Ngày 19 Tháng 5, 2019
Trung tâm huấn luyện trẻ tự kỷ, khuyết tật TÂM VIỆT - Chương Mỹ, Hà Nội. Tại đây hiện đang có khoảng 40 em đang được chăm sóc, huấn luyện. Cũng như các học sinh khác Cháu khánh hưng cũng bị tự kỷ, vào học ở trung tâm này được hơn1năm hiện tại, bệnh của cháu cũng đã giảm rất nhiều. Được biết ngoài chuyện bệnh tình thuyên giảm thì Khánh Hưng còn là bé đã đạt chứng chỉ kỷ lục gia năm 2017 sau hơn 3 tháng vào trường.