Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Khôi Nguyên, cậu bé kỷ lục gia xiếc Viet Nam

Ngày 19 Tháng 5, 2019
Tôi được biết tới em với câu chuyện cậu bé tự kỷ, sinh năm 2001, không bạn, không trường học vì mắc chứng Tự kỷ- hội chứng West từ khi mới sinh ra. Trở thành kỷ lục gia xiếc Việt Nam, em đã là minh chứng cho sự vượt qua định mệnh và đặc biệt là tình yêu của cha mẹ dành cho những đứa con là không giới hạn. Khôi Nguyên đã đến biểu diễn cho các anh chị CGF Japfa và tôi đã khóc vì khi thấy em biểu diễn
 


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook