Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Thầy Tuấn và Hana chia sẻ về Tâm Việt.

Ngày 16 Tháng 5, 2019
Cô Hana, một Giáo viên dạy trẻ tự kỷ tại Mỹ theo phương pháp ABA đã rất bất ngờ và thú vị trước phương pháp huấn luyện đặc biệt với các VIps tại Trung tâm Tâm Việt.