Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Giáo sư Trevor

Ngày 16 Tháng 5, 2019
Giáo sư Trevor - Nguyên Chủ tịch Hội bệnh Thần kinh Thế giới đã có những chia sẻ về phương pháp huấn luyện Vips của Tâm Việt.
 


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook