Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

2004

Ngày 23 Tháng 3, 2016
Với Tâm Việt, 2004 là một năm nhiều ý nghĩa với nhiều mốc lịch sử không phai: thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt (Tâm Việt PSBC); thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng Giáo dục cộng đồng Đức Việt (Đức Việt CESD); thành lập Chi bộ đảng Tâm Việt...

Với Tâm Việt, 2004 là một năm nhiều ý nghĩa với nhiều mốc lịch sử không phai: thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt (Tâm Việt PSBC); thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng Giáo dục cộng đồng Đức Việt (Đức Việt CESD); thành lập Chi bộ đảng Tâm Việt... 

Tháng 1 năm 2004

Đào tạo các chủ đề khác nhau cho: CLB Các nhà kinh tế trẻ Trường ĐH Thăng Long; Cty HACID

Tháng 2 năm 2004

Đào tạo các chủ đề khác nhau cho: Tài năng trẻ FYT; VMS Mobifone; Duyên dáng ngoại thương; Khoa kinh tế, Luật ĐH Quốc gia; Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài - NIAGS...

Tháng 3 năm 2004

Ngày 18 tháng 3 năm 2004, thành lập Trung tâm phát triển kỹ năng con người Tâm Việt (Tâm Việt PSBC) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Tháng 8 năm 2004

Một loạt các sự kiện đặc biệt diến ra trong tháng này:

Ngày 05.8.2004, Tâm Việt giảng Kỹ năng giao tiếp & Văn hóa công sở cho Chi bộ văn phòng Ban tư tưởng văn hóa Trung ương

Ngày 17.8, Tâm Việt cho ra mắt chương trình tổng thể: Phát triển cá nhân để sống thành đạt và hạnh phúc.

Ngày 23-27. Nhóm Tâm Việt BDNT giảng trọn một khóa học 5 buổi “Kỹ năng tư duy hiệu quả”. Giảng viên của khóa học là các sinh viên năm thứ 1 và thứ 2.

Ngày 11.8, Tâm Việt tham gia Tọa đàm với thanh niên Ban khoa giáo Trung ương.

Ngày 12.8, Hợp tác với Bộ Tài chính đào tạo cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo ngành Hải quan về Kỹ năng giao tiếp.Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook