Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tâm Thế Chiến Binh PVF

Ngày 5 Tháng 4, 2019
Đầu thế kỷ 20, thế giới tranh giành nhau để quản trị tài nguyên thiên nhiên. Nửa cuối thế kỷ 20, thế giới đã dịch chuyển sang quản trị tài nguyên con người với các cường quốc nổi lên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore... Đến cuối thế kỷ 20, có một bước dịch chuyển quan trọng trong quản trị tài nguyên con người, từ quản trị trí tuệ IQ sang quản trị thông minh cảm xúc EI-Emotional Intelligence
  Thông minh cảm xúc là khả năng thấu hiểu và điểu khiển được cảm xúc của mình và của người khác. Thực chất, thế giới đang dịch chuyển từ quản trị tài nguyên con người HRM-Human Resourse Management sang quản trị vốn con người HCM – Human Capital Management. Quản trị vốn con người chính là hài hòa nhất thể ba yếu tố IQ – BI – EI tạo thành tâm thế vững vàng. Mỗi CBCNV xuất sắc cần luôn khởi tạo, duy trì và phát triển cho mình luôn có được tâm thế đỉnh cao bằng cách thống nhất hài hòa tam tuệ đồng tâm, tam tài nhất thể trí tuệ, thân thể và cảm xúc – Tâm thế chiến binh.


Khóa đào tạo “Tâm Thế Chiến Binh” nhằm  giúp mỗi CBCNV PVF thấu hiểu bản thân, thấu hiểu cấu thành của năng lực, thấu hiểu Tâm thế từ đó khởi tạo, duy trì và phát triển cho mình luôn có được Tâm Thế Năng Lượng Đỉnh Cao - Tâm Thế Chiến Binh để hoàn thành vượt bậc mọi chỉ tiêu công ty đưa ra, cùng PVF tạo ra KỲ TÍCH mới.


Thấu hiểu điều đó PVF  đã mời Tâm Việt Group tổ chức chương trình đào tạo  Tâm Thế Chiến BInh  Chương  trình diễn ra vào lúc 14h00 đến 17h00 Ngày 6/4/2019 tại hội trường PVF -Trung tâm bóng đá trẻ PVF-vingroup -Văn Giang-HƯng YênDiễn giả của chương trình là

 

 Ts. Phan Quốc Việt chủ tịch hội đồng sáng lập Tâm Việt Group và các cộng sự Tâm Việt.
Nội dung chính:
- Nhận thức bản thân: Khám phá tiềm năng – khẳng định tài năng;
sau đây là một số nội dung chương trình:

Tâm Thế Chiến Binh PVF

Không khí sôi nổi, bùng lửa ngay từ những phít đầu tiên


Tâm Thế Chiến Binh PVF

Học viên được học trực tiếp thông qua những bài tâp 


Tâm Thế Chiến Binh PVF

Giao lưu cùng kỷ lục gia Nguyễn Đình Khánh Hưng

Tâm Thế Chiến Binh PVF


bài tập rèn ý chí -plunk

Tâm Thế Chiến Binh PVF

vui vẻ của sinh viên kh tham gia khóa học
 

sem ảnh đầy đủ tại đây