Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Nâng cao đạo đức công cụ & kỹ năng ứng xử của công chức viên chức BHXH Hà Nội

Ngày 9 Tháng 11, 2018
“Sự ăn cho ta cái lực, sự ở cho ta cái chí, sự bang giao cho ta cái nghiệp”. Kỹ năng giao tiếp ứng xử là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất trong thế kỷ 21. Trung bình trong cuộc đời mỗi người dành tới 70% thời gian thức để giao tiếp. Chất lượng giao tiếp tạo nên chất lượng cuộc sống. Cha ông dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Điều kiện đầu tiên để học làm người là phải học lễ nghi, cách thức giao tiếp trước, sau đó mới học kiến thức.
  “Sự ăn cho ta cái lực, sự ở cho ta cái chí, sự bang giao cho ta cái nghiệp”. Kỹ năng giao tiếp ứng xử là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất trong thế kỷ 21. Nó cũng là một kỹ năng sống quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. “Trong một cuộc điều tra mới đây về những thành viên mới của một công ty với hơn 50000 nhân viên, người ta đã chỉ ra rằng kỹ năng giao tiếp là yếu tố mang tính quyết định trong việc tuyển chọn một người quản lý. Cuộc điều tra do trường Đại học Thương mại Pittsburgh của Mỹ đã chỉ ra rằng các kỹ năng giao tiếp bao gồm cả việc trình bày nói và viết cũng như khả năng làm việc với người khác là những yếu tố chính tạo nên thành công trong nghề nghiệp”. Trung bình trong cuộc đời mỗi người dành tới 70% thời gian thức để giao tiếp. Chất lượng giao tiếp tạo nên chất lượng cuộc sống. Cha ông dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Điều kiện đầu tiên để học làm người là phải học lễ nghi, cách thức giao tiếp trước, sau đó mới học kiến thức.
Thấu hiểu điều đó, ngày 9,10/11/2018 Ts Phan Quốc Viêt - chủ tịch sáng lập Tâm Việt Group kết hợp cùng công chức viên chức Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam tổ chức hội nghị  nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp ứng xử công chức viên chức BHXH

Sau đây là một số hình ảnh chương trình:
Nâng cao đạo đức công cụ & kỹ năng ứng xử của công chức viên chức BHXH Hà Nội

Tự đổi mới hay tự đào thải. Thông điệp chính của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu khai mạc chương trình và những điều bắt buộc cần thực hiện ngay để tự đổi mới Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
 
Nâng cao đạo đức công cụ & kỹ năng ứng xử của công chức viên chức BHXH Hà Nội 
Nhiệt tình - hết mình.Đồng thanh - đồng chí - đồng khí - đồng lòng- cộng hưởng
Ts. Phan Quốc Việt kích hoạt tâm thế của toàn bộ công chức viên chức Bảo Hiểm Xã Hội.

Nâng cao đạo đức công cụ & kỹ năng ứng xử của công chức viên chức BHXH Hà Nội 
Khả năng con người là vô hạn. Tất cả chỉ là kiên gan luyện tập.
Những nghệ sĩ đặc biệt - trẻ tự kỉ biểu diễn kĩ năng đi xe đạp môt bánh tung 3 bóng.

Nâng cao đạo đức công cụ & kỹ năng ứng xử của công chức viên chức BHXH Hà Nội

Thay thái độ - đổi cuộc đời
Toàn bộ công chức viên chức bảo hiểm xã hội cùng làm bài tập dán bút, dịch chuyển hoàn toàn toàn thái độ bản thân, đổi mới tinh thần của tập thể Bảo Hiểm Xã Hội Hà Nội
Xem hình ảnh đầy đủ tại đây