Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lập Chí Vĩ Đại-Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên VIệt

Ngày 18 Tháng 9, 2018
Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt được Trung Nguyên khởi xướng từ năm 2012 với mục đích khơi dậy mạnh mẽ tâm thế: Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đưa dân tộc Việt Nam trở nên vĩ đại và ảnh hưởng với niềm tin mãnh liệt “Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn".
 Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt được Trung Nguyên khởi xướng từ năm 2012 với mục đích khơi dậy mạnh mẽ tâm thế: Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đưa dân tộc Việt Nam trở nên vĩ đại và ảnh hưởng với niềm tin mãnh liệt “Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn".
ngày 19/09/2018 cà phê Trung Nguyên đã mời Tiến sỹ Phan Quốc Việt làm khách mời cùng chia sẻ về khởi nghiệp kiến quốc tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục Hà Nội.
  sau đây là một số nội dung:
Lập Chí Vĩ Đại-Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên VIệt

Tiến sỹ Phan Quốc Việt cùng tọa đàm với á hậu Thanh Tú,ca sỹ Bảo Trâm 

Lập Chí Vĩ Đại-Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên VIệt

hội trường chật kín chỗ học viên.
 
 


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook