Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Thiết lập mục tiêu & định hướng nghề nghiệp - THPT chuyên Hùng Vương

Ngày 23 Tháng 8, 2018
Warren Buffett đã từng nói: Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư quý giá nhất , rõ ràng thứ quý giá nhất trong cuộc đời vẫn là bản thân chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao để phát huy tối đa các giá trị của bản thân ngõ hầu có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc???
  Warren Buffett đã từng nói: Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư quý giá nhất , rõ ràng thứ quý giá nhất trong cuộc đời vẫn là bản thân chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao để phát huy tối đa các giá trị của bản thân ngõ hầu có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc???
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phải quản lý bản thân, ngày 23 tháng 8 năm 2018, nhận được lời mời của ban lãnh đạo trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, Tâm Việt Group đã tổ chức buổi chia sẻ chủ đề "Thiết lập mục tiêu & định hướng nghề nghiệp " cho hơn 1200 học sinh của trường


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook