Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Quản trị cảm xúc & hạnh phúc gia đình - Traphaco

Ngày 15 Tháng 8, 2018
Thời đại CMCN4, thời đại robot dần thay thế con người, tầm quan trọng của EQ - Thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence) càng được khẳng định. Năm 1995, Ts Goleman, đại học Havard tuyên bố, thông minh cảm xúc - Emotional Intelligence (EQ) quyết định 80%, thông minh logic (IQ) chỉ chiếm 20% hiệu quả công việc, cuộc sống.
 

Thời đại CMCN4, thời đại robot dần thay thế con người, tầm quan trọng của EQ - Thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence) càng được khẳng định. Năm 1995, Ts Goleman, đại học Havard tuyên bố, thông minh cảm xúc – Emotional Intelligence (EQ) quyết định 80%, thông minh logic (IQ) chỉ chiếm 20% hiệu quả công việc, cuộc sống. Hơn 200 năm trước Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới đã khẳng định: chữ Tâm (EQ) kia mới bằng 3 chữ tài (IQ). Phật dạy “Vạn pháp duy tâm tạo”, “Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm diệt”. Mọi con đường rồi cũng “Trở về Tâm Đạo” – Robins Sharma. Thế giới thực đã đổi mới hoàn toàn. Thông minh đã được định nghĩa lại. Nền giáo dục vẫn ngủ sâu trên "CHIẾC GỐI THẦN IQ". Phải dịch chuyển từ độc tôn IQ sang giáo dục EQ. Phải tôn vinh Thông minh Cảm xúc EQ và đưa môn quản trị cảm xúc vào nhà trường, vào mỗi tổ chức, doanh nghiệp.

Mậu tuất – Xuất thần. Mười tám - Tầm mới. Khóa đào tạo “Quản trị cảm xúc & hạnh phúc gia đình” nhằm giúp mỗi khách hàng Traphaco thấu hiểu bản thân, cấu phần năng lực, thông minh cảm xúc từ đó biết cách quản trị cảm xúc, quản trị hành vi giao tiếp & giữ gìn hạnh phúc gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Traphaco, cùng Traphaco tạo ra KỲ TÍCH mới.

Chiều ngày 13/08/2018,Tâm Việt Group kết hợp với Traphaco tổ chức chương trình 
“Quản trị cảm xúc & hạnh phúc gia đình”. Địa điểm Khách sạn Mường Thanh Đà NẵngLiên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook