Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tạo dựng nhân hiệu & kiến tạo văn hóa doanh nghiệp - Adoor

Ngày 7 Tháng 6, 2018
“muốn sánh vai với các cường quốc 5 châu” cách duy nhất là xây dựng văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc làm điểm tựa bền vững “nhấc bổng” hiệu quả kinh doanh!
 Bác Hồ dạy “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Trong chiến tranh chống Mĩ, sức mạnh về tiền bạc và vũ khí Việt Nam không thể nào so với Mĩ được. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên bố “Việt Nam thắng Mĩ là thắng bằng văn hóa”. “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc Việt Nam trên sân chơi toàn cầu hóa thế kỷ 21. Đó phải là một phần nhiệm vụ của Chính phủ kiến tạo, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động “xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Trong kinh tế thị trường cũng vậy, “muốn sánh vai với các cường quốc 5 châu” cách duy nhất là xây dựng văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc làm điểm tựa bền vững “nhấc bổng” hiệu quả kinh doanh!

Tạo dựng nhân hiệu & kiến tạo văn hóa doanh nghiệp trong nội bộ công ty nhằm nâng cao năng lực của CBCNV. Đồng thanh, đồng chí, đồng khí, đồng lòng, cộng hưởng đưa công ty phát triển bền vững

Ngày 08/06; Tâm Việt Group kết hợp với Adoor tổ chức chương trình đào tạo “Tạo dựng nhân hiệu & kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”. Địa điểm: Khách sạn Luxtery. Giảng viên chính là TS Phan Quốc Việt - chủ tịch hội đồng sáng lập Tâm Việt Group. 

Nội dung chính:
- Thấu hiểu cơ chế hành vi con người
- Năng lực & tỷ trọng cấu phần
- Thương hiệu, nhân hiệu
- Mô hình nhân hiệu
- Mô hình làm phim đời mình
-...
sau đây là một số hình ảnh: