Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Hành Trình Lập Trí Vĩ Đại,Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt

Ngày 18 Tháng 4, 2018
Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt với mục đích khơi dậy mạnh mẽ tâm thế: Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp - Kiến Quốc cho thế hệ thanh niên Việt Nam. Từ đó, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đưa dân tộc Việt Nam trở nên vĩ đại và ảnh hưởng với niềm tin mãnh liệt “Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn. Ta nhất định làm được”.
 Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt với mục đích khơi dậy mạnh mẽ tâm thế: Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp - Kiến Quốc cho thế hệ thanh niên Việt Nam. Từ đó, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đưa dân tộc Việt Nam trở nên vĩ đại và ảnh hưởng với niềm tin mãnh liệt “Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn. Ta nhất định làm được”.

Với mục tiêu đó, từ năm 2012 tới nay Trung Nguyên đã triển khai hàng trăm chương trình sáng tạo khởi nghiệp, kết nối nhiều đơn vị, tổ chức, người ảnh hưởng, chuyên gia trong nước và quốc tế để hỗ trợ cho các bạn trẻ trong lộ trình Sáng tạo – Khởi nghiệp – Kiến quốc
được triển khai trên khắp cả nước với nhiều hoạt động kết nối, truyền cảm hứng sáng tạo khởi nghiệp lấy Tủ sách nền tảng đổi đời làm trọng tâm với 05 đầu sách: Nghĩ giàu làm giàu, Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Đắc Nhân Tâm, Không bao giờ là thất bại, Tất cả chỉ là thử thách.

sau đây là một số nội dung chương trình:
Hành Trình Lập Trí Vĩ Đại,Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt

Thầy Phan Quốc Việt cùng đàm thoại với ca sỹ Minh Quân Và hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân về chủ đề : Sách và các bạn trẻ Việt Nam ngày nay

Hành Trình Lập Trí Vĩ Đại,Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt

Học Viên Hỏi các khách mời về kinh nghiệm sống của họ và những giải pháp khi gặp khó khăn

Hành Trình Lập Trí Vĩ Đại,Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt

Thầy Việt và hơn 400 sinh viên trường quẩy tưng bừng cùng ca sỹ Minh Quân

Hành Trình Lập Trí Vĩ Đại,Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt

khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo nhà trường

Hành Trình Lập Trí Vĩ Đại,Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt

Hành Trình Lập Trí Vĩ Đại,Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt
Sinh viên xếp hàng dài chờ Thầy Phan Quốc Việt Và hoa hậu Ngọc Hân chữ ký.


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook