Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử -VP TW ĐẢNG

Ngày 14 Tháng 3, 2018
Trung bình trong cuộc đời mỗi người dành tới 70% thời gian thức để giao tiếp. Chất lượng giao tiếp tạo nên chất lượng cuộc sống. Cha ông dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Điều kiện đầu tiên để học làm người là phải học lễ nghi, cách thức giao tiếp trước, sau đó mới học kiến thức.

“Trong một cuộc điều tra mới đây về những thành viên mới của một công ty với hơn 50000 nhân viên, người ta đã chỉ ra rằng kỹ năng giao tiếp là yếu tố mang tính quyết định trong việc tuyển chọn một người quản lý. Cuộc điều tra do trường Đại học Thương mại Pittsburgh của Mỹ đã chỉ ra rằng các kỹ năng giao tiếp bao gồm cả việc trình bày nói và viết cũng như khả năng làm việc với người khác là những yếu tố chính tạo nên thành công trong nghề nghiệp”. Trung bình trong cuộc đời mỗi người dành tới 70% thời gian thức để giao tiếp. Chất lượng giao tiếp tạo nên chất lượng cuộc sống. Cha ông dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Điều kiện đầu tiên để học làm người là phải học lễ nghi, cách thức giao tiếp trước, sau đó mới học kiến thức.  

Mậu tuất – Xuất thần. Mười tám - Tầm mới. Khóa đào tạo “Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử” nhằm  giúp mỗi cán bộ, nhân viên VP TW Đẳng thấu hiểu bản thân, cấu phần năng lực, thông minh cảm xúc từ đó biết cách quản trị cảm xúc, quản trị hành vi giao tiếp nâng cao hiệu quả công việc và trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp cho chính mình

 Sáng 15/03/2018 Tâm Việt Group kết hợp với VP TW Đẳng tổ chức chương trình đào tạo “Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử”. Giảng viên chính là TS Phan Quốc Việt - chủ tịch hội đồng sáng lập Tâm Việt Group.

Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử -VP TW ĐẢNG

Nội dung chính
- Thấu hiểu cơ chế hành vi
- Năng lực & tầm quan trọng của thái độ
- Quản trị tâm thế
- Nghệ thuật giao tiếp ứng xử
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử -VP TW ĐẢNG

Ts Phan Quốc Việt chia sẻ tại chương trình
Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử -VP TW ĐẢNG

Học viên thể hiện tâm thế tự tin qua bài tập dán đĩa

Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử -VP TW ĐẢNG

Đặc biệt là chương trình giao lưu diễn xiếc của cậu bé tự kỷ đạt Kỷ lục gia Việt Nam Nguyễn Khôi Nguyên 

Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử -VP TW ĐẢNG
Ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo Cục Quản trị A TW Đảng


Bài phát biểu cảm nhận của ông Nguyễn Văn Thẩm - Cục trưởng Cục Quản trị A TW Đảng


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook