Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng Giảng dạy Kỹ năng Sống

Ngày 25 Tháng 7, 2017
Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người - Hồ Chí Minh
Cách đây hơn 250 năm Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du đã từng nói: "Chữ Tâm kia mới bằng 3 chữ Tài" tức là đạo đức và thái độ đúng đắn quan trọng gấp 3 lần Kiến thức, đặc biệt là đối với Giáo viên, Giảng viên vì "Thầy giáo tạo gương, lãnh đạo tạo gương"; "Lãnh đạo nào phong trào ấy" khi thầy cô giáo là những tấm gương sáng, là những điển hình để lớp lớp học sinh noi theo, rèn luyện theo.
Bác Hồ đã nói: "Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người" điều này càng đặc biệt đúng với  công tác đào tạo giảng viên giảng dạy Kỹ năng Sống.

Trong suốt 16 năm hoạt động Tâm Việt Group triển khai tập huấn chương trình "Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng Sống" cho gần 50 Sở Giáo Dục & Đào Tạo trên cả nước, đặc biệt hơn 5000 cán bộ, giáo viên Sở Giáo Dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh được trực tiếp Diễn giả Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group. Một số nội dung chính: - Kỹ năng sống: Mọi lúc, mọi nơi, suốt đời, cho mọi người và cho chính mình - Sức mạnh thuyết phục - Nghệ thuật giảng dạy hiện đại - Phương pháp giảng dạy lấy người học làm chủ thể và sự tiến bộ của học viên là trung tâm của mọi hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh đó Tâm Việt còn triển khai chương trình "Kỹ năng Giảng dạy Hiện đại" tới: Ban thi đua khen thưởng trung ương, Tổng cục dạy nghề và hoàng loạt cán bộ của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học Phổ Thông, Trung học Cơ sở, Tiểu học, các trung tâm trên khắp cả nước.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Kỹ năng Giảng dạy Kỹ năng Sống

Tâm Việt có các chương trình đào tạo cho đội ngũ giảng viên, giáo viên như:

1: Kỹ năng giảng dạy hiện đại
2: Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng Mềm
3: Kỹ năng giảng dạy Kỹ năng Sống
4: Kỹ năng giảng dạy tương tác tích cực
5: Kỹ năng giảng dạy lấy học sinh là chủ thể
6: Kỹ năng đào tạo và chuyển giao công nghệ.


Link ảnh 1 số chương trình tập huấn "Kỹ năng Giảng dạy Kỹ năng Sống"

https://www.facebook.com/pg/knmtamviet/photos/?tab=album&album_id=1164372696924615

https://www.facebook.com/pg/knmtamviet/photos/?tab=album&album_id=1090397330988819

https://www.facebook.com/pg/knmtamviet/photos/?tab=album&album_id=1113047358723816

https://www.facebook.com/pg/knmtamviet/photos/?tab=album&album_id=1122765207752031

https://www.facebook.com/pg/knmtamviet/photos/?tab=album&album_id=1162664363762115

https://www.facebook.com/pg/knmtamviet/photos/?tab=album&album_id=1213538882007996

https://www.facebook.com/pg/knmtamviet/photos/?tab=album&album_id=1338726586155891


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook