Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng lãnh đạo và quản lí

Ngày 12 Tháng 7, 2017
Tâm Việt đào tạo 2 ngày cho "Trung tâm hành động vì sự Phát triển Hòa nhập" tỉnh Thái Nguyên IDEA (Ban hành động vì sự phát triển hoà nhập) Diễn đàn Người Khuyết Tật là một mạng lưới liên kết các nhóm người khuyết tật Việt Nam (NKT) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Mục tiêu của diễn đàn là nhằm tăng khả năng hòa nhập và xóa bỏ rào cản trong cả nước đối với Người Khuyết Tật thông qua các hoạt động như cung cấp thông tin, tập huấn cho Người Khuyết Tật.
 Ngày 12 - 14 Tâm Việt đào tạo cho "Trung tâm hành động vì sự Phát triển Hòa nhập". IDEA (Ban hành động vì sự phát triển hoà nhập) được thành lập năm 2006 trực thuộc Trung tâm khoa học sáng tạo và công nghệ (VFST).
Diễn giả của chương trình là thầy Trần Ngọc Thêm Phó tổng giám đốc, trưởng phòng đào tạo Tâm Việt group.
Diễn đàn Người Khuyết Tật là mạng lưới thông tin của IDEA được thành lập năm 2000 với tư cách là một mạng lưới liên kết các nhóm người khuyết tật Việt Nam (NKT) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế.Mục tiêu của diễn đàn là nhằm tăng khả năng hòa nhập và xóa bỏ rào cản trong cả nước đối với Người Khuyết Tật thông qua các hoạt động như cung cấp thông tin, tập huấn cho Người Khuyết Tật, các tổ chức Phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.

   Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

      Kỹ năng lãnh đạo và quản lí
Thầy Trần Ngọc Thêm giảng dạy cho 40 học viên khuyết tật Trung tâm hành động vì sự Phát triển Hòa nhập tỉnh Thái Nguyên IDEA

Kỹ năng lãnh đạo và quản lí
Học viên được hướng dẫn thực hành một số cách bắt tay cơ bản

Kỹ năng lãnh đạo và quản lí
Học viên thảo luận nhóm đưa ra các quan điểm về người lãnh đạo.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lí
Học viên thảo luận nhóm thực hành công cụ khởi tạo ý tưởng trong nguyên tắc lãnh đạo.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lí
Biểu diễn tung bóng trên con lăn " trăm hay không bằng tay quen " lãnh đạo cần có kỹ năng.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lí
Các cách giải quyết xung đột minh chứng qua bài tập kéo dây thun.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lí 
Học viên tham gia lớp học sôi nổi nhiệt tình.
Xem thêm hình ảnh tại đây


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook