Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giảng dạy_ Trường Mầm non Ban Mai

Ngày 17 Tháng 6, 2017
Sự ăn cho ta cái lực, sự học cho ta cái chí, sự bang giao cho ta cái nghiệp. Nghiệp giảng dạy có tầm ảnh hưởng rất to lớn đến thế hệ sau. Vậy làm sao để giao tiếp ứng xử hiệu quả trong giảng dạy?
 Nhận thấy tầm quan trọng của vệc giao tiếp ứng xử của giáo viên trong giảng dạy. Trường Mầm non Ban Mai đã mời Tâm Việt Group đến giao lưu, chia sẻ với các giáo viên của trường. Chương trình " Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giảng dạy" cho giáo viên diễn ra vào lúc 8h30 ngày 17/06/2017 tại Trường Mầm non Ban Mai, Văn Trì, Minh KHai, Hà Nội. Giảng vên của chương trình là Cô Lê Thanh Huyền - CTHĐQT Tâm Việt Group và các cộng sự Tâm Việt. Tham gia chương trình học viên được học cơ chế hành vi ứng xử con người để thấu hiểu chính mình, năng lực con người, bí quyết sống hạnh phúc và thành đạt, cách làm lớp...
Đây là một số ảnh nổi bật trong khóa học: 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giảng dạy_ Trường Mầm non Ban Mai
Khởi động tâm thế trước giờ học

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giảng dạy_ Trường Mầm non Ban Mai
Bài tập ý chí - đội chai, dán điện thoại

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giảng dạy_ Trường Mầm non Ban Mai
Trải nghiệm "Đồng hành" cùng đồng nghiệp

Xem thêm hình ảnh tại đây

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook