Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm - Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Ngày 13 Tháng 4, 2017
Kiến thức gia tăng hiểu biết - Kỹ năng gia tăng năng lực. Năng lực là nguồn vốn quan trọng nhất cho các bạn sinh viên trên hành trình đến thành công của mình. Trong đó, kỹ năng sống là thứ mà mỗi người cần dùng mọi lúc, mọi nơi, với mọi người, suốt đời và với chính mình. Chính vì vậy, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần được rèn luyện kỹ năng sống cơ bản. Đó là nền tảng giúp các bạn trẻ tự tin, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
 Kiến thức gia tăng hiểu biết – Kỹ năng gia tăng năng lực. Năng lực là nguồn vốn quan trọng nhất cho các bạn sinh viên trên hành trình đến thành công của mình. Trong đó, kỹ năng sống là thứ mà mỗi người cần dùng mọi lúc, mọi nơi, với mọi người, suốt đời và với chính mình. Chính vì vậy, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần được rèn luyện kỹ năng sống cơ bản. Đó là nền tảng giúp các bạn trẻ tự tin, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Vào lúc 19h00, ngày 13/04/2017, tại trường cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Tâm Việt đào tạo cho 500 sinh viên trường CĐ Sư phạm Thái Bình. Diễn giả chính của chương trình là TS. Phan Quốc Việt - PCT thứ 1 Hiệp hội văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, người sáng lập Tâm Việt, cùng các cộng sự.
Buổi chia sẻ sẽ bồi dưỡng cho sinh viên các kỹ năng như: Kỹ năng thuyết trình, quản trị cảm xúc, đặt mục tiêu, nâng cao năng lực sinh viên...
Tất cả các bạn sinh viên tham gia rất hào hứng và nhiệt tình. Sau đây là hình ảnh của chương trình:Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm - Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm - Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm - Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm - Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm - Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm - Trường CĐ Sư phạm Thái Bình


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook